15. oktober 2022: Informasjon om SE-metoden og SE-utdannelsen

P. Levine og S. Porges

Dette er et online arrangement med psykologspesialist Barbro Andersen, partner i Somatic Experiencing Instituttet. Hun gir informasjon om Somatic Experiencing metoden (SE) . Hun forteller om SE-teoriens  vitenskapelige fundament og dens kliniske og praktiske implikasjoner. Samt hvordan Porges Polyvagal teori er med på å understøtte Levine sin modell. SE er utviklet av dr. Peter Levine. Forfatter av boken "Vekk Tigeren". Du vil også få erfaring med noen enkle øvelser for stabilisering, og her og nå orientering.

Det vil bli gitt informasjon om SE-utdannelsen som starter opp høsten 2023. Det er mulig å stille spørsmål underveis.

Arrangementet er rettet mot psykologer, annet helsepersonell, psykoterapeuter, samt kroppsbehandlere som er nysgjerrig på SE metoden, og vurderer å ta et introduksjonskurs eller å begynne på selve SE-utdannelsen. Link til arrangement:

https://us02web.zoom.us/j/86372602872   

Passord: 863 7260 2872

 

Oversikt over SE relaterte kurs i Norge

Introduksjonskurs i SE-metoden: 

Introduksjonskurs i SE-metoden kan settes opp over hele Norge. Deltagelse på et introduksjonskurs kreves for å begynne på selve SE-utdannelsen. Ønsker du å repetere introduksjonskurset, vil du kun betale 50% av kursavgift + pris for dagpakke der det er inkludert i kursavgift. Vi forsøker å avholde alle introduksjonskursene med fremmøte.

 For å melde deg på introduksjonskurset, klikk på kurstittel under, og du kan legge inn en ordre. Faktura sendes deretter ut manuelt til deg. Påmelding til Introduksjonskurs 

NB: For å kunne delta på kursene kreves en generelt OK helse / allmenntilstand både fysisk og psykisk. Dette er fagkurs for profesjonelle aktører og er ikke egnet å delta på for å få mulighet til å motta behandling. Men det man lærer på kurset kan bidra til en øket bevissthet om egne grenser og styrke din evne til egenomsorg.

 

  

Andre Kurs og Mesterklasser

Avanserte strategier for å jobbe med seksuelle traumer og seksualitet – med Ariel Giarretto, MS, LMFT, SEP 15-17 september 2023

 Kurset settes opp i Oslo-området.