Oversikt over SE Introduksjonskvelder og -kurs i Norge

Introduksjonskurs i SE-metoden settes opp over hele Norge i løpet av 2021. Deltagelse på et introduksjonskurs kreves for å begynne på selve SE-utdannelsen. Ønsker du å repetere introduksjonskurset, vil du kun betale 50% av kursavgift. Universitetsstudenter kan også delta på intro-kurs, og får da 50% rabatt på kursavgift. Vi forsøker å holde alle introduksjonskursene med fremmøte. Men det vil også være mulig å delta på de fleste kursene over zoom interaktivt.

For å melde deg på introduksjonskurset, klikk på kurstittel under, og det legges inn en ordre. Faktura sendes ut manuelt.

Introduksjonskursene har følgende program: : Dag 1: 10:00-17:30 og: Dag 2: 09:30-17:00. med 1,5 times lunsj etter ca 3 timer undervisning. 

Neste SE-kull startet 24-27 oktober 2021. Opptak er fremdeles mulig. Klikk her for påmelding.

  • Introduksjonskurs i SE-metoden: Kurset kan tas som nettkurs og fremmøte 18-19 mars 2022: med psykologspesialist Barbro Andersen

    Digital strømming og mulighet for fremmøte. Det er oggså mulighet å samles i små grupper lokalt feks. på arbeidsplassen når man deltar digitalt. Ta kontakt for pristiilbud for flere deltagere på samme arbeidsplass


    Barbro arbeider som avtalepsykolog i Oslo. Hun har psykoterapi fordypning innen Bioenergetisk karakteranalyse, en kroppsterapi metode (Lowen). Faglig fordypning har de siste 20 år vært innen kropp-sinn traumebehandling slik som EMDR, Somatic Experiencing, Brainspotting og Somatic ego-state terapi (Phillips), TRE-Øvelser(Berceli), samt utdannelse i Kronisk traumatisering og traumerelatert dissosiasjon (Nijenhuis) . Hun har siden 2008 vært med på å ta SE-metoden, Somatic Ego-state terapi, Porges Polyvagal teori, TRE-øvelser (Berceli), Neurogenic Yoga,(Alfaro/Mills) samt Brainspotting (Grand)metoden inn i norske fagmiljøer.


    Nettkurs Pris: 3000 kr.
    Påmelding: barbroandersen@gmail.com

  • Introduksjonskurs med psykiater Urs Rentssch i Nord Norge første uken i mars 2022