Meld deg på kurs ved å skrive navn på deltager , yrkestittel og faktura adresse

Påmelding Nettkurs: Intro til SE 18-19 mars 2022

Pris: 3000,00 NOK
Kurset går over 2 dager 2x6 timer. Undervisningen er på norsk. Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdsaktivitet til den kliniske spesialitet. Barbro arbeider som avtalepsykolog i Oslo. Og har gjort sin psykoterapi fordypning innen Bioenergetisk Analyse, som er en form for karakteranalytisk psykoterapi(Lowen). Hennes fordypning de siste 20 år vært innen kropp-sinn traumebehandling slik som EMDR, Somatic Experiencing, Somatic ego-state terapi og Brainspotting. Hun har siden 2008 har vært med på å ta ulike metoder til Norge, slik som SE-metoden, Somatic Ego-state terapi, Porges Polyvagal teori, TRE-øvelser (Berceli), Nevrogen Yoga og Brainspotting. Disse metodene er tverrfaglige og integrert i norske fagmiljøer.

SE-Introduksjon med fremmøte: 18-19 mars 2022

Pris: 5000,00 NOK
Kurset går over 2 dager 2x6 timer. Undervisningen er på norsk. Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdsaktivitet til den kliniske spesialitet. Barbro arbeider som avtalepsykolog i Oslo. Og har gjort sin kliniske psykoterapi fordypning innen Bioenergetisk Analyse. (karakteranalyse). Hennes fordypning har de siste 20 år vært innen kropp-sinn traumebehandling slik som EMDR og Somatic Experiencing, bla. Somatic ego-state terapi. Hun har siden 2008 har vært med på å ta til Norge SE-metoden, Somatic Ego-state terapi, Porges Polyvagal teori, TRE-øvelser (Berceli), Nevrogen Yoga og Brainspotting inn i norske fagmiljøer.