Introduksjonskurs med psyk. spes. Barbro Andersen

Pris: 5200,00 NOK
Kurset avholdes på Kirkens Bymisjons hotell Ventilene Viste Strandhotell. Det ligger på Randaberg i Stavanger. Dato er 23 til 24 september 2022. Hotellet ligger idyllisk til med utsikt til sjøen ved Vistestranden. Det er en kort taxitur dit fra Sola flysplass Kursholder Barbro er psykologspesialist og jobber som avtalepsykolog i Oslo. I tillegg er hun partner i SE-Instituttet Norge. Hun er med som seniorassistent under SE-utdannelsen. Hennes yrkesbakgrunn er snart 35 år fra forskjellige institusjoner innen psykisk helsevern med voksne, PPT, smerteklinikk samt ved Statens Senter fos Epilepsi. Hun har arbeidet i privatpraksis de siste 21 årene. Der har hun spesialisert seg på kropp-sinn traumebehandling i forhold til kompleks PTSD, dissosiative tilstander og psykosomatiske syndrom. Hennes psykoterapeutiske fordypning er innen bioenergetisk karakteranalyse (Lowen) Læringsmål: Kurset skal gi økt kunnskap om Somatic Experience-modellen (SE) utviklet av Peter Levine. Han er psykolog med en doktorgrad. i medisinsk biofysikk. Deltakeren skal få et innblikk i hvordan man kan jobbe ned høy autonom aktivering i ANS (restaktivering) uten å overvelde pasienten. Bl.a. ved å jobbe med kroppslig erfaringsdannelse og orientering. SE kan brukes både i forhold til arbeid med utviklingstraumer, komplekse traumer, smertetilstander og med enkle traumer, samt psyksomatiske syndromer. Det gis en grundig forklaring på hva som kjennetegner bottom-up vs. top-down behandlingsmetoder. Bla Levines kunnskap om hvordan man kan arbeide seg i gjennom immobilisering uten å oppleve frykt (kjenne seg rolig). Vi ønsker å gi deltakerne konkrete verktøy som kan brukes i den kliniske hverdag og også for deg selv. Vi har derfor 2 praktiske økter med øvelser i løpet av kurset. Målgruppe: Psykologer, fysioterapeuter, leger, jordmødre, sykepleiere og psykoterapeuter Praktisk informasjon: Prs: 5200,- pr pers. og er inkl. lunsj. Kurset har en kombinasjon av didaktisk undervisning, video- og demoterapi samt praktiske øvelser. Øvelsene praktiseres i smågrupper med god støtte av erfarne assistenter. Overnatting: Det er mulig å overnatte på hotellet. Pris på enk. rom er 890 kr. inkl. frokost og pris på twin/dbl. rom er 1280 inkl. frokost. Reservasjon av rom sendes til: ventilene@bymisjon.net Godkjenninger: Kurset er godkjent av NPF som 12 t vedlikehold for den kliniske spesialitet DNLF: Allmennmedisin: Kurset godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen Psykiatri: Kurset godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning. Kurset er også godkjent av jordmorforbundet ift til deres vedlikeholdsaktiviteter.