Påmelding Nettkurs: Intro til SE 18-19 mars 2022

Pris
3000,00 NOK
Antall
Beskrivelse

Kurset går over 2 dager 2x6 timer. Undervisningen er på norsk. Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdsaktivitet til den kliniske spesialitet. Barbro arbeider som avtalepsykolog i Oslo. Og har gjort sin psykoterapi fordypning innen Bioenergetisk Analyse, som er en form for karakteranalytisk psykoterapi(Lowen). Hennes fordypning de siste 20 år vært innen kropp-sinn traumebehandling slik som EMDR, Somatic Experiencing, Somatic ego-state terapi og Brainspotting. Hun har siden 2008 har vært med på å ta ulike metoder til Norge, slik som SE-metoden, Somatic Ego-state terapi, Porges Polyvagal teori, TRE-øvelser (Berceli), Nevrogen Yoga og Brainspotting. Disse metodene er tverrfaglige og integrert i norske fagmiljøer.

Levering: Etter avtale
Tilleggsopplysninger

Tidsramme: 09:30-16:30 den 1. dagen og 09:30-16:30 den 2. dagen. Dersom du har deltatt på utdannelse i TRE-øvelser, vil du kunne få delta på nettkurs til halv pris. Ved deltagelse på nettkurs, vil du senere kunne delta på introduksjonskurs med fysisk fremmøte med psykiater Urs Rentsch eller Barbro Andersen for 2000 kr. Vanlig pris er 5000 kr.