SE-Advanced Level 2 med Ursula Funke Kaiser 13-18 juni 2022

 

Mer informasjon om Advanced lærer Ursula:

www.traumahealing.org/member/ursula-funke-kaiser