Meld deg på kurs ved å skrive navn på deltager , yrkestittel og faktura adresse

11.08.21 kl 17:00-19:00 Digitalt arrangement

Pris: 0,01 NOK
Gratis arrangement med psykologspesialist Barbro Andersen, Partner i Somatic Experiencing Instituttet Norge DA. Hun underviser og veileder SE-studenter. Hun arbeider til vanlig i avtalepraksis i Helse Sør-Øst.

Introduksjonskurs med psykiater Urs Rentsch.

Pris: 5000,00 NOK
Kurset går over 2 dager. 2x6 timer. Undervisningen foregår på engelsk, men med norske assistenter til stede som vil kunne hjelpe til med oversettelse. Rentsch er fra Sveits og er godkjent lærer av Somatic Experiencing Trauma Institute (SETI). Han har utdannet både som ingeniør og lege. Han jobber nå som psykiater i Sveits i tillegg til å arbeide som internasjonal SE-trener. Han underviser bla. Somatic Experiencing utdannelsen i Norge og Østerrike. Han er godkjent av Somatic Experiencing Trauma Institute (SETI) og medlem av SE Fakultetet. Han begynte sin SE-trening på 90-tallet. I tillegg har han psykoterapeutiske trening fra bla. Focusing (Gendlin), Acceptance and Commitment therapy (ACT), Cognitive Behavioral Therapy(CBT), Skjematerapi (Young) og Psychodynamic Imaginative Trauma Therapy(PITT, Reddermann)

Påmelding Nettkurs: Intro til SE 10-11 sept 2021

Pris: 3000,00 NOK
Kurset går over 2 dager 2x6 timer. Undervisningen er på norsk. Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdsaktivitet til den kliniske spesialitet. Barbro arbeider som avtalepsykolog i Oslo. Og har gjort sin psykoterapi fordypning innen Bioenergetisk Analyse, som er en form for karakteranalytisk psykoterapi(Lowen). Hennes fordypning de siste 20 år vært innen kropp-sinn traumebehandling slik som EMDR, Somatic Experiencing, Somatic ego-state terapi og Brainspotting. Hun har siden 2008 har vært med på å ta ulike metoder til Norge, slik som SE-metoden, Somatic Ego-state terapi, Porges Polyvagal teori, TRE-øvelser (Berceli), Nevrogen Yoga og Brainspotting. Disse metodene er tverrfaglige og integrert i norske fagmiljøer.

Påmelding til Introduksjon til SE med psyk. spes.

Pris: 5000,00 NOK
Kurset går over 2 dager 2x6 timer. Undervisningen er på norsk. Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som vedlikeholdsaktivitet til den kliniske spesialitet. Barbro arbeider som avtalepsykolog i Oslo. Og har gjort sin kliniske psykoterapi fordypning innen Bioenergetisk Analyse. (karakteranalyse). Hennes fordypning har de siste 20 år vært innen kropp-sinn traumebehandling slik som EMDR og Somatic Experiencing, bla. Somatic ego-state terapi. Hun har siden 2008 har vært med på å ta til Norge SE-metoden, Somatic Ego-state terapi, Porges Polyvagal teori, TRE-øvelser (Berceli), Nevrogen Yoga og Brainspotting inn i norske fagmiljøer.