Godkjente assistenter

Her finner du kontaktopplysninger til våre assistenter som arbeider på den norske SE-utdannelsen.

Det er assistentene listet her som SE-instituttet samarbeider med, og som vi anbefaler. De kan tilby de obligatoriske timer med lærebehandling (18 timer) og veiledning (18 timer) som kreves for å få sertifisering som Somatic Experiencing Provider (SEP). I tillegg har vi med oss juniorassistenter under utdannelsen. De kan ikke tilby godkjent lærebehandling enda.

Alle disse assistentene kan tilby lærebehandling. Men det er kun seniorassistentene som kan tilby veiledning.

Tlf:  91721589

Barbro Maria Andersen Partner i SE-Instituttet og seniorassistent 2 

Barbro er psykologspesialist og arbeider i privatpraksis. Hun har sin psykoterapeutiske fordypning innen Bioenergetisk karakteranalyse. I tillegg har hun utdannelse i EMDR, Brainspotting, hypnose, Somatic Ego State terapi og er godkjent lærer i TRE-øvelser. Barbro er seniorassistent 2 og tilbyr lærebehandling og veiledning på alle nivå. Hun innførte SE-utdannelsen i Norge, og er medeier i SE-Instituttet. Hun organiserer SE-utdannelsen og var med å ta SE til Norge i 2009.

Besøksadresse: Akersveien 21 0177 Oslo

Tlf: 93048240 Email: barbroandersen@gmail.com

Web: www.barbroandersen.no

Rolf Petter Bergersen Partner i SE-Instituttet  og assistent som tilbyr godkjente personlige SE-sesjoner


Rolf Petter er utdannet psykiatrisk sykepleier, og har jobbet mange år som terapeut i Kirkens Bymisjon.  Han har en mangeårig meditasjonspraksis / opplæring innen Diamond Approach.Han arbeider i egen privatpraksis. Rolf Petter er medeier i SE-Instituttet og organiserer SE-utdannelsen.

Besøksadresse:  Rosenborggata 3, 0356 Oslo

Del denne siden

SE-Instituttets seniorassistenter : 

Faglig profil-spesialområder: Spiseforstyrrelser, utviklingstraumer. 

Besøksadresse: Terapicentrum, Hornsbruksgatan 9, Stockholm. Gir sesjoner via internett.

Tlf: +46 70 6044634  Web: www.gestalter.se  

Email: kari@gestalter.se

Kari Slinning 


Kari er gestaltterapeut og bor i Stockholm, men er norsk. Hun var opprinnelig utdannet musiker. Der jobber hun i egen praksis. Hun er godkjent seniorassistent. Det innebærer at hun kan tilby veiledning på alle nivå i tillegg til lærebehandling. Det betyr at hun  er seniorassistent 2

Sissel Tjelmeland 

Sissel har en master i psykologi, er godkjent gestaltterapeut og mindfulnessinstruktør. Hun er også TRE-Provider og godkjent TRE-Mentor for TRE-studenter. Hun arbeider i privatpraksis i Stavanger.

Sissel assisterer på SE-utdannelsen, er SEP og seniorassistent 1. Det betyr at hun kan kan tilby individuell kasusveiledning i tillegg til egenprosess timer til studenter. Sissel har sin 6. runde med assistering nå.

Besøksadresse: Schiøtzgt. 5, 4008 Stavanger

Tlf: 913 22 967  Email: agjo-t@online.no

Web:  Informasjon om Sissel

SE-Instituttets assistenter som kan gi personlige SE-sesjoner

Lena Slettli Gundersen


Lena er psykologspesialist og yogainstruktør, i tillegg til å være SEP. Hun arbeider i ACT/FACT team i Tromsø. Hun arbeider også i egen praksis. Lena tilbyr lærebehandling til SE-studenter. Hun assisterer i 3. runde nå.

Besøksadresse: Søndre Tollbodgate 3A 9008 Tromsø

Tlf: 997 01 501 Email:lena.slettli.gundersen@gmail.com

Helene Habberstad 


Helene er kroppspsykoterapeut. Hun er utdannet jordmor og jobber i egen praksis. Hun er i tilegg til å være SEP , Neuroaffective Relational Model NARM-terapeut og tai chi kineo lærer.  Hun tilbyr indviduelle sesjoner på alle nivå til SE-studenter. Hun er med oss som assistent på det tredje kullet nå.


Besøksadresse: Skovveien 3 /5 etasje) 0257 Oslo

Tlf: 908 90 075

Email:helene@helenehabberstad.no

Web: www.helene.habberstad.no


Cecilie Jørner


Cecilie er utdannet fysioterapeut med spesialist kompetanse i psykomotorisk fysioterapi (NFF). Hun har også utdannelse i Rosen metoden, Brainspotting , TRE level 1, Somatic experiencing (SEP), NAT (nevroaffektiv touch), Restorative Yoga og Mindfulness meditasjon. Hun har gått flere kurs i IFS (Internal family systems). Hun har jobbet i privat avtalepraksis som psykomotorisk fysioterapeut siden 2001 i Vestre Aker bydel i Oslo. Cecilie tilbyr lærebehandling til studenter på Beginning og Intermediate nivå.


Besøksadresse: Steinerudterapeutene , Heggelibakken 4, 0375 Oslo


Tlf: 98826636  Email: ceciliejorner@gmail.com Øyvind Hjelle 

Øyvind er gestaltterapeut, og har i tillegg utdannelse i Brainspotting, TRE-Provider og SEP. Han arbeider som karriereveileder og har egen  privatpraksis. Han tilbyr lærebehandling på Beginning og Intermediate nivå frem til 2026. Han har sluttet som SE-assistent på selve utdannelsene. Øyvind har kontor i Oslo og Moss.

Tlf: 40204185 Email: hjelleo@gmail.com 

SE-Instituttets juniorassistenter som er under opplæring. De tilbyr ikke godkjente sesjoner.