Kull 5 2019-2022

Dato:

Intermediate  I/II 31. august-5. september og Intermediate II/III: 10. april-15. april 2021

Lærer psykiater Urs Rentsch.

Studenttreff på Malvik med Urs og Alexa, Vennatjønna  Levebruk: 12-14 august 2021

Advanced Level: I/II: 21.-26. november 2021 og Advanced II/III: 24.-29. mai 2022.

Lærere blir Ursula Funke Kaiser sammen med Urs Rentsch.

 

Kull 6. Pris og datoer

Opplysninger om kostnader og krav til veiledning og egenbehandling

Kull 6 er  planlagt med oppstart 22-27 oktober 2021. 

Kurs: SE-utdannelsen går over 3 år, med to samlinger à 6 kursdager på hvert nivå: Beginning, Intermediate og Advanced level. Tilsammen er det 216 kurstimer.

Pris: Hver samling på 6 dager koster 15000 kr. Inkludert er kurskompendium og tilgang til undervisning, bortsett fra demoterapiene på lukket webområde. Lunsj er ikke inkludert i kursavgift. Kurset foregår live.

Det må i tillegg beregnes utgifter til egenterapi og supervisjon.  I 2021 er pris kr. 1200 for én time av ca. 55 minutters varighet. 

Sum Utgifter SE-utdannelse når det spres over 3 år: 90000 kr i kursutgifter + 21600 kr i lærebehandling + mellom 15-21600 kr i veiledning. I tillegg kommer utgifter til lunsj, kost og losji, som dekkes av studenten selv.   Dvs ca 40-42000 kr per år. Sum blir 120-133 000 kr for hele utdannelsen inkl. veiledning og lærebehandling.

Krav til sertifisering: Det kreves 18 timer lærebehandling og 18 timer veiledning. Veiledning kan tas individuelt eller i gruppe. Kravene vil likevel være gjenstand for individuell vurdering ved at enkelte studenter kan rådes til å ta flere veil timer eller gå i mer omfattende egenterapi dersom sertifisering tilkjennes. Gruppesupervisjon kan erstatte noe av veiledningen, og da blir utgift til veiledning noe rimeligere. Ca 25 % av lærebehandlingstimer kan tas med videokonsultasjon.

Gruppesupervisjon: Beregning av supervisjonstimer:

1 time med 2-4 personer svarer til 3/4 times supervisjon.

1 time med 5-9 personer svarer til 1/2 times supervisjon.

3 timer med mere enn 9 personer svarer til 1/1 times supervisjon.

3 timer av gruppeveiledning må tas med godkjent internasjonal lærer. Da tilkjennes 3 timer gruppeveiledning 1 times godkjenning.

 Link til påmelding til SE-utdannelsen. Å trykke på linken/ordre er ikke forpliktende, og vi vil kontakte deg vedr. hva vi trenger av informasjon dersom vi mangler noe. 

 

Betingelser: Du binder deg med kontrakt til en modul (ett år) om gangen, med mindre noe annet er avtalt.For å bli sertifisert som Somatic Experiencing ® Practitioner (SEP), skal hele utdanningen med det nødvendige antall egenterapi- og supervisjonstimer være gjennomført.

Er du forhindret fra å delta på en kurssamling, kan du ta samme kurs på samme nivå i en annen utdanningssamling ved senere anledning, eller i et annet land. Eventuelt dersom uteblivelsen er kun en dag eller to, er det mulig å se opptak av undervisningen på lukket studentweb. I siste tilfelle kreves 1 time supervisjon pr. tapt dag til demonstrasjon og instruksjon i kursdagens praktiske øvelser. Dette må betales av studenten selv.