Kull 6. Pris og dato og hotell.

Psykiater Urs Rentsch fra Sveits er lærer på Beginning og Intermediate Level

Opplysninger om kostnader og krav til veiledning og egenbehandling

Beginning I/II  24-27 oktober 2021, to dager over zoom i vinter, den 7. og 8. januar 2022 på Hotell Soria Moria I Oslo i oktober, og over zoom i janaur.

Beginning II/III :  13-18 juni 2022. Kurshotell er Clarion Collection Hotell Gabelshus i Gabelsgaten i Oslo

Opptakskrav:  Søker bør ha minimum fagbakgrunn tilsvarende 3 årig helsefaglig eller pedagogisk utdannelse, med en formell godkjenning innen sitt fagfelt.  Det kan gjøres unntak for opptak der det er eventuelle andre former for utdannelser der det er mulig å tilpasse og utøve SE innenfor eksisterende yrke. Opptak til SE-utdannelsen gjøres først etter at søker har deltatt på introduksjonskurs. 

Kurs: SE-utdannelsen går over 3 år, med to samlinger à 6 kursdager på hvert nivå: Beginning, Intermediate og Advanced level, tilsammen 36 kursdager + obligatorisk introduksjonskurs på 2 dager. Tilsammen er det 216 kurstimer + 12 timer.

Pris: Hver kurssamling på 6 dager koster 15000 kr. Inkludert i kursavgift er kurskompendium og tilgang til undervisning, bortsett fra demoterapiene, på lukket webområde. Lunsj er ikke inkludert i kursavgift. Kurset foregår vanligvis med fremmøte, men under pandemien kan det gjøres visse tilpasninger for å få gjennomført kurset, slik som noen dager på videokonsultasjon og noen dager med fremmøte.

Det må i tillegg beregnes utgifter til egenterapi og supervisjon.  I 2021 er pris kr. 1200 for én time av ca. 55 minutters varighet. 

Sum Utgifter SE-utdannelse når det spres over 3 år: 90000 kr i kursutgifter + 21600 kr i lærebehandling + mellom 15-21600 kr i veiledning. Lunsj erinkludert. iI tillegg kommer utgifter til kost og losji, som dekkes av studenten selv, og som kommer utenom pris antydet her.   Dvs. utgiftene til selve utdannelsen vil bli ca 40-42000 kr per år. Sum blir 125-138 000 kr for hele utdannelsen inkl. introduksjonskurs alle kursdager, veiledning og lærebehandling.

Krav til sertifisering: Det kreves 18 timer lærebehandling og 18 timer veiledning. Veiledning kan tas individuelt eller i gruppe. Kravene vil likevel være gjenstand for individuell vurdering da  enkelte studenter kan rådes til å ta flere veil. timer eller gå i mer omfattende egenterapi dersom de ønsker å få sertifisering, evt, rådes til å repetere kursbolker. Gruppesupervisjon kan erstatte noe av veiledningen, og da blir utgift til veiledning noe rimeligere. Ca 25 % av lærebehandlingstimer kan tas med videokonsultasjon, noe mer er lov nå i koronatiden. Det er ikke noen begrensninger for å ta veiledning over video.

Gruppesupervisjon: Beregning av supervisjonstimer:

1 time med 2-4 personer svarer til 3/4 times supervisjon.

1 time med 5-9 personer svarer til 1/2 times supervisjon.

3 timer med mere enn 9 personer svarer til 1/1 times supervisjon.

3 timer av gruppeveiledning må tas med godkjent internasjonal lærer. Da tilkjennes 3 timer gruppeveiledning 1 times godkjenning.

 Link til påmelding til SE-utdannelsen. Å trykke på linken/ordre er ikke forpliktende, og vi vil kontakte deg vedr. hva vi trenger av informasjon dersom vi mangler noe. 

 Betingelser: Du binder deg med kontrakt til en modul (ett år) om gangen, med mindre noe annet er avtalt.For å bli sertifisert som Somatic Experiencing ® Practitioner (SEP), skal hele utdanningen med det nødvendige antall egenterapi- og supervisjonstimer være gjennomført.

Er du forhindret fra å delta på en kurssamling, kan du ta samme kurs på samme nivå i en annen utdanningssamling ved senere anledning, eller i et annet land. Eventuelt dersom uteblivelsen er kun en dag eller to, er det mulig å se opptak av undervisningen på lukket studentweb. I siste tilfelle kreves 1 time supervisjon pr. tapt dag til demonstrasjon og instruksjon i kursdagens praktiske øvelser. Dette må betales av studenten selv.

Hotellinformasjon Beginning II7III 13-18 juni 2022: 

 

Kull 5 2019-2022

SE-lærer på Advanced Level Kroppspsykoterapeut Ursula Funke Kaiser

Dato:

Advanced Level: I/II: 16-21- november 2021: Adresse Olympiatoppens Sportshotell ved Sognsvann i Oslo. 

Advanced Level II/III: 24.-29. mai 2022: Olympiatoppens Sportshotell ved Sognsvann i Oslo.

Lærer blir Ursula Funke Kaiser fra  Tyskland