• Kull 7: Dato er ikke satt opp enda. Vi satser på våren 2024

  Beginning 1:
  Beginning 2:

  Intermediate 1:
  Intermediate 2:

  Advanced 1:
  Advanced 2:

  Mer informasjon følger

 • Kull 6: 2021-2024 i Oslo

  Beginning 1: 24-27 oktober 2021, to dager over zoom i vinter, den 7. og 8. januar 2022 på Hotell Soria Moria I Oslo i oktober, og over zoom i januar. (Opptak er mulig fremdeles, ta kontakt.

  Beginning 2: 13-18 juni 2022. På Clarion Collection Hotell Gabelshus i Oslo. Lærer er psykiater Urs Rentsch

  Intermediate 1: 24-29 oktober 2022 på Olympiatoppen Sportshotell. Lærer Psykiater Urs Rentsch

  Intermediate 2: 24-29 april 2023 på Olympiatoppen Sportshotell. Lærer Psykiater Urs Rentsch

  Advanced 1 : 27 november-2 des 2023 på Olympiatoppen Sportshotell. Lærer: Dr Abi Blakeslee

  Advanced 2: 7-12 juni 2024 på Olympiatoppens sportshotell. Lærer Dr Abi Blakeslee

  Pris per kurs: 15000 kr
  Pris per sesjon, lærebehandling og veiledning 1200 kr

 • Kull 5 2019-2022 i Oslo

  Advanced trening med Kroppspsykoterapeut Ursula Funke Kaiser

  Advanced 1: 24.29 nov 2021
  Advanced 2: 24-29 mai 2022

  Kursadresse: Olympiatoppen Sportshotell ved Sognsvann i Oslo

  Kurspris: 15000 kr for 6 kursdager. For SEPs som ønsker å repetere, er prisen 7500 kr

  Pris på veiledning og lærebehandling: 1000 for godkjente timer.

Praktisk Informasjon om SE-utdannelsen 2024-2026

Psykiater Urs Rentsch fra Sveits er lærer på Beginning og Intermediate Level

Opplysninger om kostnader og krav til veiledning og egenbehandling

Opptakskrav:  Søker bør ha minimum fagbakgrunn tilsvarende 3 årig helsefaglig eller pedagogisk utdannelse, med en formell godkjenning innen sitt fagfelt.  Det kan gjøres unntak for opptak der det er eventuelle andre former for utdannelser der det er mulig å tilpasse og utøve SE innenfor eksisterende yrke. Opptak til SE-utdannelsen gjøres først etter at søker har deltatt på introduksjonskurs. 

Kurs: SE-utdannelsen går over 3 år, med to samlinger à 6 kursdager på hvert nivå: Beginning, Intermediate og Advanced level, tilsammen 36 kursdager + obligatorisk introduksjonskurs på 2 dager. Tilsammen er det 216 kurstimer + 12 timer.

Pris: Hver kurssamling på 6 dager koster 15000 kr. Inkludert i kursavgift er kurskompendium og tilgang til undervisning, bortsett fra demoterapiene, på lukket webområde. Lunsj er også inkludert i kursavgift. Kurset foregår vanligvis med fremmøte, men under pandemien kan det gjøres visse tilpasninger for å få gjennomført kurset, slik som noen dager på videokonsultasjon og noen dager med fremmøte.

Det må i tillegg beregnes utgifter til lærebehandling og supervisjon.  I 2021-2022 er pris kr. 1200 for én time av ca. 55 minutters varighet. Prisen indeksreguleres opp med 50 kr hvert år.

Sum Utgifter SE-utdannelse når det spres over 3 år: 96000 kr i kursutgifter + 23400 kr i lærebehandling + mellom 18-23400 kr i veiledning. Lunsj er inkludert. I tillegg kommer utgifter til kost og losji, som dekkes av studenten selv, og som kommer utenom pris antydet her.   Dvs. utgiftene til selve utdannelsen vil bli ca 40000-47600 kr per år. Sum blir ca 130-147800  kr for hele utdannelsen inkludert introduksjonskurs, veiledning og lærebehandling. Grunnen til at pris varierer er at veiledning blir billigere i gruppe enn dersom man kun tar veiledning individuelt.

Krav til sertifisering: Det kreves 18 timer lærebehandling og 18 timer veiledning. Veiledning kan tas individuelt eller i gruppe. Kravene vil likevel være gjenstand for individuell vurdering da  enkelte studenter kan rådes til å ta flere veil. timer eller gå i mer omfattende egenterapi dersom de ønsker å få sertifisering, evt, rådes til å repetere kursbolker. Gruppesupervisjon kan erstatte noe av veiledningen, og da blir utgift til veiledning noe rimeligere. Ca 25 % av lærebehandlingstimer kan tas med videokonsultasjon, dog er noe mer er lov nå i koronatiden. Det er ikke noen begrensninger for å ta veiledningstimer over video.

Gruppesupervisjon: Beregning av supervisjonstimer:

1 time med 2-4 personer svarer til 3/4 times supervisjon.

1 time med 5-9 personer svarer til 1/2 times supervisjon.

3 timer med mere enn 9 personer svarer til 1/1 times supervisjon.

3 timer av gruppeveiledning må tas med godkjent internasjonal lærer. Da tilkjennes 3 timer gruppeveiledning 1 times godkjenning.

 Link til påmelding til SE-utdannelsen. Å trykke på linken/ordre er ikke forpliktende, og vi vil kontakte deg vedr. hva vi trenger av informasjon dersom vi mangler noe. 

Betingelser: Du binder deg med kontrakt til en modul (ett år) om gangen, med mindre noe annet er avtalt.For å bli sertifisert som Somatic Experiencing ® Practitioner (SEP), skal hele utdanningen med det nødvendige antall egenterapi- og supervisjonstimer være gjennomført.

Er du forhindret fra å delta på en kurssamling, kan du ta samme kurs på samme nivå i en annen utdanningssamling ved senere anledning, eller i et annet land. Eventuelt dersom uteblivelsen er kun en dag eller to, er det mulig å se opptak av undervisningen på lukket studentweb. I siste tilfelle kreves 1 time supervisjon pr. tapt dag til demonstrasjon og instruksjon i kursdagens praktiske øvelser. Dette må betales av studenten selv.

 

 

Informasjon om lærer på Advanced Level i 2023-2024 Abi Blakeslee phd.

Informasjon om Kull 5 2019-2022 Advanced Level

SE-lærer på Advanced Level Kroppspsykoterapeut Ursula Funke Kaiser

Dato:

Advanced Level: I/II: 16-21- november 2021: Adresse Olympiatoppens Sportshotell ved Sognsvann i Oslo. 

Advanced Level II/III: 24.-29. mai 2022: Olympiatoppens Sportshotell ved Sognsvann i Oslo.

Lærer blir Ursula Funke Kaiser fra  Tyskland

Pris for lærebehandling og veiledning for Kull 5 studentene er kr 1000 og tilbys kun av godkjente assistenter til SE-utdannelsen. Denne prisen gjelder både under kursene og mellom kurs når timer tilbys i assistentens privatpraksis.

www.traumahealing.org/member/ursula-funke-kaiser