Informasjon om Kull 5 2019-2022

Dato:

Intermediate Level  I/II 31. august-5. september 2020 og Intermediate Level II/III: 4-5 juni (over zoom) og 25-28 august med fremmøte i 2021 Mer info får dere i email.

Lærer er psykiater Urs Rentsch.

Studenttreff på Malvik med Urs, Vennatjønna  Levebruk:( 12 )13 -14 august 2021

Advanced Level: I/II: 16-21- november 2021 og Advanced II/III: 24.-29. mai 2022.

Lærere blir Ursula Funke Kaiser sammen med Urs Rentsch.

 

Kull 6. Pris og datoer

Opplysninger om kostnader og krav til veiledning og egenbehandling

Kull 6 er  planlagt med dato for hhv Beginning I/II og II/III den 24-27 oktober 2021, to dager over zoom i vinter  og med fremmøte 13-18 juni 2022. Dersom det ikke er nok påmeldt for oppstart i oktober, flyttes oppstarten til vinter  2022. 

Opptakskrav:  Søker bør ha minimum fagbakgrunn tilsvarende 3 årig helsefaglig eller pedagogisk utdannelse, med en formell godkjenning innen sitt fagfelt.  Det kan gjøres unntak for opptak der det er eventuelle andre former for utdannelser der det er mulig å tilpasse og utøve SE innenfor eksisterende yrke. Opptak til SE-utdannelsen gjøres først etter at søker har deltatt på introduksjonskurs. 

Kurs: SE-utdannelsen går over 3 år, med to samlinger à 6 kursdager på hvert nivå: Beginning, Intermediate og Advanced level, tilsammen 36 kursdager + obligatorisk introduksjonskurs på 2 dager. Tilsammen er det 216 kurstimer + 12 timer.

Pris: Hver kurssamling på 6 dager koster 15000 kr. Inkludert i kursavgift er kurskompendium og tilgang til undervisning, bortsett fra demoterapiene, på lukket webområde. Lunsj er ikke inkludert i kursavgift. Kurset foregår vanligvis med fremmøte, men under pandemien kan det gjøres visse tilpasninger for å få gjennomført kurset, slik som noen dager på videokonsultasjon og noen dager med fremmøte.

Det må i tillegg beregnes utgifter til egenterapi og supervisjon.  I 2021 er pris kr. 1200 for én time av ca. 55 minutters varighet. 

Sum Utgifter SE-utdannelse når det spres over 3 år: 90000 kr i kursutgifter + 21600 kr i lærebehandling + mellom 15-21600 kr i veiledning. I tillegg kommer utgifter til lunsj, kost og losji, som dekkes av studenten selv som kommer utenom pris antydet her.   Dvs. utgiftene til selve utdannelsen vil bli ca 40-42000 kr per år. Sum blir 125-138 000 kr for hele utdannelsen inkl. introdfuksjonskurs alle kursdager, veiledning og lærebehandling.

Krav til sertifisering: Det kreves 18 timer lærebehandling og 18 timer veiledning. Veiledning kan tas individuelt eller i gruppe. Kravene vil likevel være gjenstand for individuell vurdering da  enkelte studenter kan rådes til å ta flere veil. timer eller gå i mer omfattende egenterapi dersom de ønsker å få sertifisering, evt, rådes til å repetere kursbolker. Gruppesupervisjon kan erstatte noe av veiledningen, og da blir utgift til veiledning noe rimeligere. Ca 25 % av lærebehandlingstimer kan tas med videokonsultasjon. Det er ikke noen begrensninger for å ta veiledning over video.

Gruppesupervisjon: Beregning av supervisjonstimer:

1 time med 2-4 personer svarer til 3/4 times supervisjon.

1 time med 5-9 personer svarer til 1/2 times supervisjon.

3 timer med mere enn 9 personer svarer til 1/1 times supervisjon.

3 timer av gruppeveiledning må tas med godkjent internasjonal lærer. Da tilkjennes 3 timer gruppeveiledning 1 times godkjenning.

 Link til påmelding til SE-utdannelsen. Å trykke på linken/ordre er ikke forpliktende, og vi vil kontakte deg vedr. hva vi trenger av informasjon dersom vi mangler noe. 

 Betingelser: Du binder deg med kontrakt til en modul (ett år) om gangen, med mindre noe annet er avtalt.For å bli sertifisert som Somatic Experiencing ® Practitioner (SEP), skal hele utdanningen med det nødvendige antall egenterapi- og supervisjonstimer være gjennomført.

Er du forhindret fra å delta på en kurssamling, kan du ta samme kurs på samme nivå i en annen utdanningssamling ved senere anledning, eller i et annet land. Eventuelt dersom uteblivelsen er kun en dag eller to, er det mulig å se opptak av undervisningen på lukket studentweb. I siste tilfelle kreves 1 time supervisjon pr. tapt dag til demonstrasjon og instruksjon i kursdagens praktiske øvelser. Dette må betales av studenten selv.