Informasjon om opptak til SE-utdannelsen

Dr. Peter Levine og Dr. Stephen Porges

Neste kull settes sannsynlig opp i løpet av våren 2024.  Før du begynner på SE-utdannelsen må du har deltatt på et SE-introduksjonskurs.- Følg med på informasjon vedrørende dette.

Vi har to kull gående for tiden. Kull 5 og 6.  Har du lyst til å prøve ut SE-teknikkene for å se om metoden er noe for deg, anbefaler vi at du deltar på et introduksjonskurs. Deltagelse på et intro-kurs er obligatorisk før opptak til SE-utdannelsen. Du vil lære grunnleggende teori og viktige SE-teknikker i løpet av et todagers kurs. Introduksjonskurset og selve utdannelsen er godkjent som vedlikeholdsaktivitet til den kliniske spesialiteten av Norsk Psykologforening. Introduksjonskursene er godkjent av Den Norske Legeforening  for Allmennmedisin: godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst). Psykiatri: godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning. Se kurskalender med oversikt over introduksjonskursene. 

Rentsch er fra Sveits og er godkjent lærer av  Somatic Experiencing Trauma Institute (SETI). Han har utdannet både som ingeniør og lege. Han jobber nå som psykiater i Sveits i tillegg til å arbeide som internasjonal SE-trener. Han underviser bla. Somatic Experiencing utdannelsen i Norge og Østerrike. Han er godkjent av Somatic Experiencing Trauma Institute (SETI) og medlem av SE Fakultetet. Han begynte sin SE-trening på 90-tallet. I tillegg har han psykoterapeutiske trening fra bla. Focusing (Gendlin), Acceptance and Commitment therapy (ACT), Cognitive Behavioral Therapy(CBT), Skjematerapi (Young) og  Psychodynamic Tmaginative Trauma Therapy(PITT, Reddermann)