Informasjon om opptak til SE-utdannelsen

Dr. Peter Levine og Dr. Stephen Porges

Neste SE-kull settes i gang med oppstart av Beginning Level den 16-21 oktober 2023 og 22-27 april 2024. Før du begynner på SE-utdannelsen må du har deltatt på et SE-introduksjonskurs.- Følg med på informasjon vedrørende dette. Introduksjonkurs

Har du lyst til å prøve ut SE-teknikkene for å se om metoden er noe for deg, anbefaler vi at du deltar på et introduksjonskurs. Du vil lære grunnleggende teori og viktige SE-øvelser i løpet av et todagers kurs. Introduksjonskurset og selve utdannelsen er godkjent som vedlikeholdsaktivitet til den kliniske spesialiteten av Norsk Psykologforening. Introduksjonskursene er godkjent av Den Norske Legeforening (DNLF) i følgende spesialiteter:

Allmennmedisin: godkjennes med 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Psykiatri: godkjennes med 12 timer for spesialistenes etterutdanning. Se kurskalender med oversikt over introduksjonskursene. 

Vår hovedlærer de to første årene er psykiater Urs Rentsch, er fra Sveits og er godkjent lærer av  Somatic Experiencing Trauma International (SEI). Han har utdannet først som ingeniør og deretter ble han lege. Han jobber nå i privatpraksis som psykiater i Sveits, i tillegg til å arbeide som internasjonal SE-lærer. Han underviser bla. på SE utdannelsen i Norge og Østerrike Han begynte sin SE-trening på 90-tallet og har jobbet tett med Peter Levine. I tillegg har han psykoterapeutisk trening fra bla. Focusing (Gendlin), Acceptance and Commitment therapy (ACT), Cognitive Behavioral Therapy(CBT), Skjematerapi (Young) og  Psychodynamic Imaginative Trauma Therapy(PITT, Reddermann)