EASE_Assistant_Log_v3

Vedlagt er logg / dokument som assistenter laster ned for å dokumentere det arbeidet du gjør som assistent og egenprosess med deg selv.