Utdanningskrav til assistenter

I denne linken finner du EASE kravene til assistent opplæring i Europa. Dette er krav som vi i Norge også ønsker å følge

Assistentlogg må skrives ut av assistenten selv og signeres av de lærerne du assisterer for. Signatur kreves også når du deltar på nødvendige Post Advanced treninger

Del denne siden